تائثر هورمون ها در عدم کاهش وزن

 
اغلب با افرادی مواجه می شویم که بعد از یک رژیم غذایی کاهش وزن،  مجددا به وزن قبلی یا حتی وزنی بالاتر از وزن اولیه شان برمی گردند. به این حالت رژیم غذایی یویویی گفته می شود و در برخی از افرادی که تحت رژیم های کاهش وزن بوده اند دیده می شود. در برخی از مردم اثرات مثبت رژیم برای همیشه ماندگار است و در برخی دیگر نه ، به نظر می رسد این امر در هر فردی متفاوت و وابسته به ویژگی های شخصی آن فرد می باشد.
شاید جالب باشد که بدانید هورمون های مرتبط با اشتها نقش مهمی را در بازگشت احتمالی وزنتان بعد از رژیم غذایی دارند. یک مطالعه جدید که در ژورنال Clinical Endocrinology & Metabolismچاپ شده استثابت کرده ، میزان بالای هورمون لپتین و میزان پایین هورمون گرلین  در پلاسما سبب بازگشت کاهش وزن در افراد می گردد.
در این مطالعه محققین نقش میزان هورمون گرلین، لپتین و انسولین پلاسما را در بازگشت وزن ، بین 104 فرد دارای اضافه وزن که تحت یک رژیم کم کالری بودند ، مورد بررسی قرار دادند. بعد از 8 هفته مشخص شد تمام افرادی که بیش از 10% وزن کاهش یافته در آنها بازگشته بود، سطح لپتین بالاتر و گرلین پایینتری دارند. تفاوتی در میزان انسولین خون آنها دیده نشد. هم چنین اثرات ویژه ای از گرلین بر مردان و لپتین بر زنان مشاهده  گردید.
بنابراینپژوهشگران این مطالعه پیشنهاد کرده اند که با چک کردن سطح این هورمون ها در افراد قبل از شروع رژیم کم کالری، می توان افراد چاق مستعد برای  وزن گیری بیشتر را شناسایی نمود تا برای آنان برنامه ویژه ای برای کاهش وزن و نیز کنترل  برای عدم بازگشت مجدد وزن طراحی نمود.
 
 اختلالات هورمون های کنترل کننده  اشتها ، در بسیاری از افراد چاق باعث می شود که در حفظ وزن کاهش یافته موفق نباشند یا به عبارتی در این افراد  بیش از سایرین احتمال افزایش وزن مجدد وجود دارد. بنابراین تشخیص و در نظر گرفتن این اختلالات، برای موفقیت و حفظ اثرات سودمند رژیم غذایی در افراد کمک کننده خواهد بود
فرزانه نگهبان - کارشناس تغذیه
/ 0 نظر / 9 بازدید