تکنیک های روزانه‌ی راز


بین قدردانی و سپاس‌گزاری و احساس وابستگی تفاوت‌ مشخصی وجود دارد.
قدردانی و سپاس‌گزاری نمودی از عشق خالص هستند، در حالی که وابستگی در بر
گیرنده‌ی ترس است. ترس از دست دادن یا نداشتن آنچه به آن وابسته‌اید.
وقتی این را درباره چیزی که در زندگی می‌خواهید در نظر بگیرید، قدردانی و
سپاس‌گزاری آن را به سمت شما جذب می‌کند، و دلبستگی و تعلق آن را از شما
دور می‌کند.
اگر می‌ترسید آن‌چه را می‌خواهید، به دست نیاورید یا آنچه را دارید از
دست بدهید، باید وابستگی را از بین ببرید وخود را به رده‌ی قدردانی و
سپاس‌گزاری  ارتقا دهید. تا زمانی که احساس کنید ترس‌تان به طور کامل از
بین رفته ‌است.
همیشه شاد و خوشحال باشید.

Rhonda Byrne
روندا برن
راز و قدرت... شادی را به میلیاردها نفر هدیه می‌دهد.
ترجمه از ایمان مستشارنظامی
/ 0 نظر / 4 بازدید