انرژی درمانی چیست؟

انرژی درمانی چیست؟

اصولا باید گفت که برای این نوع درمان تعریف مشخص و دقیقی وجود ندارد ، آنچه به عنوان تعریف آن ذکر می شود ، در واقع شرح کارکرد آن است ، نه تعریف دقیق آن .دانشمندان و محققینی که در این خصوص بررسی می کنند ، عموما این انرژی را در ارتباط با فعالیت های الکتریکی بدن و میدان های الکترومانیتیک وابسته به آن می دانند . اما افرادی که با علوم باطنی سروکار دارند معتقدند منشاء این انرژی از عالم باطن و یا به عبارت دیگر جهان نا پیدای هستی ست .به دلیل خاصیت جاذبه و دافعه ای که این نیرو دارد آن را " مانیتیزم – " Magnetism می نامند که از واژه ی " مغناطیس " گرفته شده است . برای اولین بار در غرب مسمر پزشک اطریشی از این نیرو به اسم " مانیتیزم حیوانی " نام برده است .زنده بودن و سلامتی یک موجود زنده بستگی به رسیدن این انرژی حیانی به آن موجود زنده و حرکت صحیح آن در بدن وی دارد . این انرژی از خود تشعشعاتی خارج می کند که اطراف سر و گردن انسان را از خارج می پوشاند . هاله اطراف سر بعضی قدیسین نیز که حتی از فاصله ی دور نیز جلب توجه می کند در اثر تشعشعات این انرژی ست .امروزه با استفاده از دوربین های مخصوص " کرلیان " و تجهیزات کامپیوتری نسبتا پیشرفته ای می توان به راحتی این هاله ها را در اطراف بدن دید و آن ها را بررسی کرد .در شرایط بیماری ، در گردش این نیروی حیاتی در جسم و عضو بیمار اختلال بوجود می آید که با بکار گیری روش هایی از قبیل ؛ طب سوزنی ، طب فشاری ، و بهتر از همه ی اینها مانیتیزاسیون ، می توان راستای بهم ریخته ی سیاله ای را ، به وضع طبیعی در آورد که در نتیجه باعث بهبود بیماری خواهد شد .به طور کلی تمام کسانی که ادعای انرژی درمانی دارند به دو گروه تقسیم می شوند :
گروه اول کسانی هستند که می توانند انرژی حیاتی شفا بخش خود را تقویت کرده و به طور ارادی به فرد بیمار منتقل کنند ؛ این افراد در غرب " مانیتیزور " نامیده می شوند .همچنین این نوع انرژی درمانی را نیز می توان آموزش عام داد .
گروه دوم نیز کسانی هستند که واسطه انرژی معنوی بـا فرد بیمار می باشند .این افراد از طریق تزکیه نفس و سیروسلوک معنوی و روحانی به این مقام رسیده اند . این نوع از انرژی درمانی را نمی توان آموزش عام داد و نیز یافتن استادی متبحر در این زمینه ، به مراتب دشوار تر از مرحله ی قبلی ست . غالبا کسانی که برای درمان بیماران از طریق " انرژی درمانی " دنبال مادّیات هستند و مبالغ گاه گزافی را در قبال درمان مطالبه می کنند ، جزء گروه اول هستند

/ 0 نظر / 8 بازدید