از تکنیک های روزانه راز

از تکنیک های روزانه  راز

آیا می دانید وقتی تلاش می کنید تا سر در بیاورید که "چگونه" آرزوهایتان تحقق
می گیرند در حقیقت دارید آنها را از خود دور می کنید؟  وقتی می خواهید
بدانید چگونه قرار است آرزویتان را تحقق بخشید، شما برای کائنات این
پیغام را می فرستید که آرزوی خود را در اختیار ندارید و هنوز به آن
نرسیده اید. و اگر شما طول موج دقیقی از در آغوش کشیدن آرزویتان -در حال
حاضر -به کائنات ندهید، چگونه می تواند راهی از سیگنال شما برای بر آوردن
آرزویتان بیابد؟
همواره شاد و خوشحال باشید،


روندا  بیرن

/ 0 نظر / 16 بازدید