معرفی کانال‌های انرژی

در درون هر انسان شبکه‌ای از اندام‌های حسی و عصبی وجود دارد که بیانگر وضعیت دنیای خارج از ما است. درون ما سیستم ظریفی از کانال‌ها و مراکز انرژی قرار دارد که از هستی فیزیکی، ذهنی، احساسی و معنوی ما مراقبت می‌کند.

      شما با تجربه خود آگاهی از طریق بیداری انرژی کندالینی سیستم ظریف بدن خود را ، همچنین ظرایف و توانایی های موجود در درون خود که از طرف خالق یکتا درون ما قرار داده شده است آشنا می شوید. شکل روبرو مجموعه سیستم ظریف بدن ما را نشان می دهد که شامل سه کانال انرژیتیک به نامهای کانال چپ (ایدا نادی) ، کانال راست (پینگالا نادی) و کانال مرکزی (سوشومنا نادی) که هر کدام معرف جریانات فکری و عاطفی و خصوصیات درونی ما می باشد، و همچنین شامل هفت مرکز انرژی (چاکرا) که با کلیک روی هر مرکز توضیحات کاملتری درباره آن بدست می آوریم.

معرفی کانال‌های انرژی

 کانال چپ

کانال چپ بر روی سیستم عصبی سمپاتیک چپ است، به رنگ آبی بوده و کانال گذشته‌گرایی ما می‌باشد. این کانال قدرت آرزوی ما است و از طریق احساسات ما عمل می‌کند. مسیر این کانال در کیاسمای بینایی تغییر کرده و به سمت راست می‌رود و در آن‌جا بادکنکی به نام سوپرایگو را میسازد. انرژی این کانال سرد بوده و از طریق ماه تغذیه می‌شود. این کانال، کانال قید و شرط‌های ما، وابستگی‌هایمان و همچنین عادات ما می‌باشد و زیاده‌روی در آن، منتهی به افسردگی و بیماری‌های سایکوسوماتیکی(psychosomatic) یا روان-تنی می‌گردد.

 کانال راست

در سمت دیگر سیستم عصبی سمپاتیک، کانال راست انرژی قرار دارد، رنگ آن زرد است و کانال آینده‌گرایی ما می‌باشد. این کانال فعالیت‌های فیزیکی و همچنین ذهنی ما را بر عهده دارد و کانال عمل و فعالیت، خلاقیت، و نیز کانال فکر کردن ما است. انرژی این کانال گرم بوده و از طریق خورشید تغذیه می‌گردد. این کانال نهایتاً در سمت چپ بادکنکی به نام ایگو را میسازد. چنانچه این کانال بیش از حد گرم شود، باعث پرخاشگری و عصبانیت در ما می‌شود و منشأ بسیاری از فشارهای روانی و بیماری‌های ناشی از این فشارهای روانی خواهد بود. فعالیت بیش از حد این دو کانال (چپ و  راست)باعث باد کردن سوپر ایگو و ایگو و جدا شدن ما از اصل و مبدأ خود می‌شود، چرا که این دو کانال راهی به بیرون نداشته و با رفتن به هر یک از این دو کانال، فقط اتصال خود را به نیروی همه جا حاضر عشق خداوند از دست می‌دهیم. آن‌چه که برای اتصال نیازمندیم، تعادل بین این دو کانال و قرار گرفتن در کانال مرکز است. در ساهاجایوگا با بیدار شدن کندالینی و بالا آمدن آن از کانال مرکزی انرژی، تجربه بودن در زمان حال را خواهیم داشت، چرا که این کانال، کانال زمان حال است. در این حالت دیگر اثری از واکنش‌های ذهنی ناشی از دو کانال گذشته و آینده نخواهد بود و فقط همه چیز را در سکوت و لذت می‌بینیم. این حالت آگاهی بدون فکر نامیده می‌شود.

معرفی مراکز انرژی یا چاکرا

همچنین در سیستم ظریف بدن 7 چاکرا یا مرکز انرژی وجود دارد. چاکرا در زبان سانسکریت به معنی چرخه است ،چرا که این مراکز در حال چرخش هستند. هریک از این مراکز قدرت‌هایی دارند که چنانچه این چرخش متوقف شود و یا در خلاف جهت اصلی صورت گیرد، باعث از دست رفتن آن ‌قدرت و بروز مشکلات و بیماری‌هایی می‌شود. از میان این 7 مرکز یکی در پایین استخوان ساکرم (که محل انرژی کندالینی است) قرار دارد و 6 مرکز دیگر در بالای آن می‌باشند. هر یک از این هفت چاکرا دارای ویژگی‌های معنوی متعددی می‌باشد. این ویژگی‌ها در درون ما دست‌نخورده و بکر وجود دارد. علیرغم آن که ممکن است که این ویژگی‌ها در ما ظهور و بروز پیدا نکنند، اما هرگز نیز از بین هم نخواهند رفت. با بیداری کندالینی، این ویژگی‌ها به صورت خود به خود شروع به بروز می‌کنند و خود را در زندگی ما نشان می‌دهند. ویژگی‌هایی نظیر: پاکی و معصومیت،رضایت، بخشش، اتصال به نیروی همه جا حاضر عشق خداوند و..

 

 

   نام جایگاه روی دست ها ویژگی ها شکل 1-  مولادهارا انتهای کف دست پاکی و معصومیت

 

2-  سوادیستانا انگشت شصت خلاقیت   3-  نابی انگشت میانی رضایت و سخاوت   4-  قلب انگشت کوچک عشق و احساس امنیت   5-  ویشودی انگشت اشاره ارتباط صحیح با خود و تمام عالم   6-  آگنیا انگشت انگشتری بخشش   7-  سحسرارا وسط کف دست سکوت،لذت و خودآگاهی

 

http://www.sahajiran.com/

/ 0 نظر / 5 بازدید