میکوسین کرم وااژینال گیاهی

شکل داروئی: کرم واژینال 50 گرمی به همراه 7 اپلیکاتور مجزا

 

موارد مصرف: درمان عفونتهای قارچی، میکروبی واژن و واژینیت مختلط.

 

اجزاء فرآورده: عصاره آبی سیر به همراه اسانس آویشن.

 

استاندارد شده: برحسب 12- 8 میلی گرم آلیئین در هر 10 گرم کرم.

آثار فارماکولوژی و مکانیسم اثر:

 اثرات بارز ضد میکروبی، ضد قارچی و ضد ویروسی مواد مؤثره سیر از دیرباز شناخته شده و آلیئین موجود در گیاه که در اثر فعالیت آنزیم آلیناز به آلیسین Allicin تبدیل می شود به عنوان یک ماده بسیار قوی ضد قارچی و ضد میکروبی بصورت مدل برای سنتز مواد ضد قارچی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است. اثر ضد قارچی سیر بسیار قوی می‌باشد. تحقیقات وسیع نشان داده است که اثر ضد میکروبی و ضد قارچی سیر با محلول 1000/1 عصاره سیر حاصل می گردد. اثر مهار کننده سیر روی 139 گونه قارچ حتی با مقدارppm 25 به اثبات رسیده است. عصاره سیر حاوی مواد شیمیائی ضد اکسیدان است که ضایعات سلولی ناشی از عوامل اکسیدان را خنثی می‌سازد. این مواد شامل مواد ارگانوسولفوره محلول در آب و محلول در چربی و فلاونوئید ها به خصوص الیکسین و سلنیوم می‌باشند که بعداً به الیسین تبدیل می شود. الیسین به ماده ای به نام Ajoene تبدیل می گردد که دارای خاصیت ضد قارچ است(1). التهاب پیشابراه و واژن توسط قارچ کاندیدا البیکانس ایجاد می‌شود و مطالعات وسیعی اثر ضد قارچی سیر را به اثبات رسانیده است. نحوه اثر ضد قارچی سیر روی کاندیدا البیکانس مربوط به مهار پروتئین سازی و سنتز اسیدهای نوکلئیک قارچ می باشد. محققین نشان داده اند که سیـر قــادر به تشــدید فعالیـت بیگانه خواری فاگوسیـت‌ها می باشد(2).
سیر به طور قدرتمندی عمل فاگوسیتوز ماکروفاژها را افزوده و از طرف دیگر فعالیت سلولهای کشنده (Killer Cell) را زیاد می‌کند(3). سیر دارای اثر ضد میکروبی بسیار گسترده روی میکروبهای گرام مثبت و گرام منفی پاتوژن می باشد.(4و5)

آلیسیــن موجــود در کرم میکـوسین همچنیــن از طریق مهـار آنزیـم های Cystein، Proteinaseو Alcohol Dehydrogenase
خاصـیت ضد قارچی و ضد میکروبی و ضدعفونی کنندگی خود را ظاهر ساخته و به علت غیر قابل برگشت بودن اثر مهار کنندگی آنزیم های فوق الذکر در برابر آلیسین با مصرف کرم میکوسین مقاومت میکروبی ایجاد نمی گردد(6).
اسانس آویشن بکار رفته در فرمولاسیون کرم میکوسین افزون بر پوشاندن وخنثی کردن بوی عصاره سیر خود دارای اثرات بارز ضدالتهابی، ضد میکروبی، ضد قارچی و ضد ویروسی بوده و بطور سیـنـرژیسـم اثـرات درمـانـی کرم میکوسین را تشـدیـد می‌نماید(7).
مطالعات بالینی گسترده نشان داده است که کرم واژینال میکوسین افزون بر درمان عفونتهای کاندیدایی و گاردنر لائی واژن بطور چشمگیری بر روی عفونتهای سخت قابل درمان واژینیت مختلط(Mixed Vaginitis) عفونتهای توأم قارچی و میکروبی نیز مؤثر بوده و بسرعت اینگونه عفونتها را برطرف می نماید(8).

 

موارد منع مصرف : در دوران حاملگی
نکات قابل توصیه: بطور کلی بعد از یک تا دو بار مصرف بهبودی سریع و نسبی حاصل می شود ولی توصیه می گردد که جهت بهبودی کامل دوره درمان را کامل نمایید.
مقدار مصرف: به مدت حداقل 7 شب پی در پی یک اپلیکاتور داخل واژن مصرف شود.
برای سهولت مصرف و عدم انتشار آلودگی تعداد 7 اپلیکاتور مجزا در داخل جعبه کرم میکوسین تعبیه شده است

/ 0 نظر / 94 بازدید