ترس کودکان و راههای مقابله با آن   

کودکان همیشه از چیزهایی می ترسند که اغلب بزرگترها آن را ترسناک نمی دانند.

والدین! اگر برای چند دقیقه به دوران کودکی خود برگردید،

 متوجه می شوید که شما هم از برخی از چیزها ترس و واهمه داشته اید،

 که اگر هم اکنون به آنها فکر کنید، متوجه خواهید شدکه برخی از ترسهای شما بی مورد بوده است.


    احساسات و تفکرات کودکان برایشان واقعی است، زمانی که کودک با عروسکهایش بازی می کند به آنها شخصیت واقعی می دهد،

 سایه برگ روی درخت را می توان همانند هیولایی تصور کند که می خواهد او را بگیرد و بخورد.اگر والدین قبول کنند که ترس جزیی از زندگی کودک است،

در برابر تنشها و اضطرابها و ترسهایش می توانند برخورد منطقی داشته باشند و زمانی که کودکان اعلام می کنند که از چیزی می ترسند، می توانند بهترین حمایت و پشتیبانی را برای رفع ترس او کنند.


 چند راهکار   

    1- پذیرش ترس:


    زمانی که کودکان ابراز می کنند از چیزی می ترسند،

اگر والدین سعی کنند که ترس آن را بپذیرند کودک خود را بی لیاقت و کم عقل و ضعیف به حساب نمی آورد.

 پذیرش ترس کودک از جانب والدین و فراهم کردن شرایطی که موجب راحتی خیال او شود، در رفع ترس او بسیار مفید است.


    2- احترام گذاشتن:


    والدین! اگر ترس کودک خود را مورد تمسخر قرار دهید و او را با القابی همانند “ترسو” یا “بزدل” خطاب کنید،

 این کار نه تنها از ترس کودک نمی کاهد بلکه مشکل کاهش اعتماد به نفس نیز به ترس او اضافه می شود.


    والدین باید سعی کنند،

 اعتماد به نفس کودک خود را تقویت کنند، زیرا هرچه اعتماد به نفس کودک قوی تر باشد،

 راحت تر می تواند ترس خود را بروز دهد و بهتر می تواند با آن مقابله کند.


    تقویت اعتماد به نفس کودک


    سعی کنید، همیشه خصوصیات برجسته کودک را هرچند هم که ناچیز باشد تحسین کنید و با بزرگ جلوه دادن شهامتهای کوچک در خصوص رفتن در تاریکی و شنا کردن و... به او اعتماد به نفس ببخشید.

 تا برای گامهای بعدی در زندگی اش تمایل داشته باشد.


    عدم انتقال ترس خود به کودک


    طبیعی است وقتی که والدین در معرض دید کودک ترس خود از دیدن حشرات و سوسک و عنکبوت و... نشان دهد آنها به طور عملی ترس را خواهند آموخت.

 ولی اگر والدین ترس خود را کنترل کنند کودکان نیز می آموزند که می توان با وجود اندکی ترس آن را کنترل کرد.
    در آغوش کشیدن
    زمانی که متوجه شدید فرزند شما ترسیده است بهتر است خم شوید و هم سطح او قرار بگیرید 

و او را در آغوش بگیرید و اجازه دهید ازتماس فیزیکی با بدن شما احساس آرامش کند.
    
    
    
    
     اعظم بهرامی تتماج

/ 0 نظر / 7 بازدید