روشهای استفاده ومصرف پروکتو کرایو:

پروکتوکرایو با همراه کردن دمای پائین (زیر صفر) واتساع مقعد ؛روش سریع و بی خطر برای تسکین علائم بیمارهای مقعد وبهبودی سریع بیماری می باشد.

 این نتیجه درمانی با به کارگیری دمای منهای 15درجه وایجاد اتساع 15 میلیمتری توسط پروکتو کرایو حاصل شده است . 

زمان یک نوبت استفاده 5 ای 10 دقیقه در نظر گرفته میشود وجهت دوره درمانی کامل استفاده 2 تا 3 نوبت در روز برای مدت 15 الی 20 روز میباشد.

این مکانیسم همچنین باعث تسکین درد ومهار التهاب میگردد. استفاده از ابزاری با دمای پائین و اتساع دهنده در درمان بیماریهای

مقعد بدلیل اثر بخشی درمانی بدور از هر عارضه ناخواسته وهمچنین دسترسی و استفاده راحت در منزل در باور عمومی قرار گرفته است . 

سایر موارد کاربرد پروکتو کرایو عبارتند از :در خانمهای باردار ودوران پس از زایمان؛دردهای پس از پرتو درمانی ؛در خونریزی حاد ؛تسکین درد بعد از عمل

جراحی ؛اسپاسم اسفنگتر مقعد ؛دردهای مقعدی هنگام اجابت مزاج وپروکتیت (التهاب مقعد).

http://orzhans.ir/poone.co

/ 0 نظر / 136 بازدید