سلامت جنسی

 

همجنس گرائى چه در میان مردان باشد (لواط) و چه در میان زنان باشد (مُساحقه) از بدترین انحرافات اخلاقى است، که سر چشمه مفاسد زیادى در جامعه و مایه نابودى و هلاکت انسانها خواهد شد.


اصولاً طبیعت زن ومرد آنچنان آفرید شده است که آرامش واشباع سالم خود را در علاقه به جنس مخالف (از طریق ازدواج سالم ) مى بینند و هر گونه تمایلات جنسى در غیر این صورت انحراف از طبع سالم انسانى و یک نوع بیمارى روانى است ،

 که اگر به آن ادامه داده شود روز به روز تشدید مىگردد، ونتیجه اش بى میلى به (جنس مخالف) واشباع ناسالم از طریق (جنس موافق) است ، این عمل ناپسند (همجنس گرائى) باعث میشود که مردان و زنان از زناشوئى و تشکیل خانواده صرف نظر کنند ، و در نتیجه براى همیشه نسل بشر قطع گردد : بدین جهت خداوند بزرگ عمل زشت همجنس گرائى را بر تمام افراد بشر تحریم کرده، تا ناچار شوند ازدواج کنند .( تفسیر نمونه : 14 / 257 )

روان شناسان وپزشکان معروف جهان همجنس گرائى را یکى از مهمترین انحرافات جنسى قلمداد کرده اند ، مثلاً موریس دبس میگوید : یکى از انحرافات جنسى که خیلى شدید و سخت مى باشد تمایل به سمت هم جنس است .( کتاب چه مى دانم بلوغ : 64)

فروید : میگوید عشق به هم جنس را میتوان پردامنه ترین انحرافات خواند.( روان کاوى براى همه : 100)

مَضرات همجنس گرائى از نظر بهداشت وروان :

 این گونه روابط نا مشروع در اُرگانیسم بدن انسان وحتى در سلسله اعصاب وروان اثرات ویران گرى دارد، افراد (همجنس گرا) تدریجاً به انزوا و بیگانگى از اجتماع و سپس بیگانگى از خویشتن رو مى آورند،

 وممکن است به بیمارى هاى جسمى و روانى مختلفى گرفتار شوند .( تفسیر نمونه : 14 / 257 )

در زشتى و پستى هنجنس گرائى امام صادق (علیه السلام) میفرماید : (ان الذکر یرکب الذکر فیهتز العرش لذلک )
هر گاه جنس مذکّر با مذکّر آمیزش کند عرش خداوند به لرزه در مى آید .( وسائل الشیعه : 14 / 269 )

در روایت دیگرى از امیر المؤمنین على (علیه السلام)از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) : شنیدم چنین میفرموند (لعن الله المشبهین من الرجال بالنساء والمشتبهات من النساء بالرجال)

 لعنت خدا بر آن مردى باد که خود را شبیه زنان مى سازد (بامردان آمیزش جنسى مى کند) ولعنت خدا بر زنانى باد که خود را شبیه مردان مى کنند.( وسائل الشیعه : 14 / 255 )

دانشمندان میگویند :

 ادامه کار همجنس بازى تمایلات جنس را نسبت به جنس مخالف در انسان تدریجاً مى کاهد و احساس زنانه در او پیدا میشود ، وهر دو گرفتار ضعف مُفرط جنسى وسرد مزاجى میشوند ،

 بطورى که بعد از مدتى قادر به آمیزش طبیعى (آمزیش با جنس مخالف) نخواهند بود ، به همین دلیل و به دلایل اخلاقى واجتماعى دیگرى اسلام شدیداً همجنس گرائى را در هر شکل وصورت تحریم کرده  است

/ 0 نظر / 27 بازدید