در مان درد گردن با سه حرکت ورزشی

نتیجه حاصله از این حرکات ورزشی در پی تحقیقات مرکز ملی تحقیقات پیرامون ورزش در دانمارک که به روی 42 زن 36 تا 52 ساله انجام داد، بدست آمده است.

 
سه جلسه حرکات کششی  در هفته به مدت سه ماه، 80 درصد از میزان درد گردن را می‌کاهد. این نتیجه گیری  در پی  تحقیقات مرکز ملی  تحقیقات پیرامون ورزش در دانمارک که به روی  42 زن 36 تا 52 ساله انجام داد، بدست آمد. محققان معتقدند که سه حرکتی  که افراد در این جلسات انجام دادند و دراینجا در مورد آنها صحبت می‌کنیم، شاید ماهیچه های  آسیب دیده را با ماهیچه‌های  نوساز جایگزین کنند.
برای  هر حرکت زانوها را کمی‌ خمیده نگه دارید. از وزنه های 1 تا 2.5 کیلوگرم  استفاده کنید. حرکات را در 8 تا 12 نوبت سه تایی  و سه باردر هفته به طور غیرمتوالی  انجام دهید.
بالا انداختن شانه‌ها : دستها را در کنار خود نگه دارید به طوری  که کف دستها به سمت داخل باشد، کتف‌ها را به طوری  که دستها کاملا صاف و بدون خمیدگی  باشند تا نزدیکی  گوش ها بالا بیاورید، کمی‌ در این حالت نگه داشته و سپس پایین بیاورید.
پروانه معکوس : به حالت رکوع قرار بگیرید. دستها را شل در هوا رها کنید و کف دستها را به سمت خود نگه دارید. آرنج ها را کمی‌ خمیده نگه داشته و در این حالت کتف‌ها را به طرف داخل فشار دهید و دستها را موازی  با سطح زمین تا کمر بالا بیآورید و کمی‌ در این حالت تامل کرده و سپس دست ها را پایین بیاورید.
صاف و عمودی  : کف دستها را روبروی  رانها نگه دارید. دستها را کمی‌ به سمت بیرون خم کرده و آنها را تا یقه ی  پیراهن خود بالا بیاورید. کمی‌ در این حالت بایستید و سپس دستها را پایین بیاورید.
 

/ 0 نظر / 9 بازدید