اسکولیوز چیست ؟

دکتر حسن قندهاری
  

اگر به ستون فقرات طبیعی یک فرد از پهلو بنگرید ،

سه انحنا می بینید که انحنای گردنی رو به جلو ، انحنای سینه ای رو به عقب و انحنای کمری رو به جلو می باشد.
از پشت که به فرد بنگرید ستون فقرات مستقیم است و هیچ انحنایی ندارد. اسکولیوز به انحنای طرفی در ستون فقرات گفته می شود که هنگامی که از پشت به ستون فقرات  می نگرید آنرا می بینید. انحنای اسکولیوز می تواند به شکل C یا S باشد .

اسکولیوز معمولا در کودکان دیده می شود اما گاه تشخیص داده نمی شود و یا انحنا پیشرفت می کند و در بزرگسالی دیده می شود.

اسکولیوز در بسیاری از موارد با دقت مربیان بهداشتی مدارس کشف می شود و ارجاع می گردد. اسکولیوز در بسیاری موارد با بریس درمان می شود. بریس همان لباس فلزی  _فایبر گلاس (ویا انواع دیگر) می باشد که باعث عدم پیشرفت انحنا و در مواردی اصلاح آن می گردد.

در مواردی اسکولیوز شدید است و یا در حال پیشرفت سریع می باشد که نیاز به جراحی برای اصلاح آن دارد، بیماران دچار اسکولیوز بخصوص کودکان، از مبتلا شدن می ترسند ،آنها گاهی نگران تفاوت خود با دوستانشان هستند و گاه از پوشیدن بریس و پیگیری بیماری امتناع می کنند.اما باید دانست و به آنها اطمینان داد که اسکولیوز دلیلی برای سرخوردگی و ناراحتی نیست ، وکنترل این بیماری می تواند زندگی آنها را همانند زندگی دوستانشان حفظ کند ، و مانند آنان از زندگی لذت ببرند.

http://www.spineiran.com

/ 0 نظر / 3 بازدید