موفقیت

هیچوقت از ریسک کردن نهراسیم

فرض کنید  زندگی همچون یک بازی است .

 

قاعده این بازی چنین است

که بایستی پنج توپ را در آن واحد در هوا نگهدارید

 و مانع افتادنشان بر زمین شوید

 
جنس یکی از آن توپها از لاستیک بوده و باقی آنها  شیشه ای هستند

. پر واضح است

که در صورت افتادن توپ پلاستیکی بر روی زمین ،

دوباره نوسان کرده و بالا خواهد آمد ،

اما آن چهار توپ دیگر به محض برخورد ،

کاملا شکسته و خرد میشوند.


او در ادامه میگوید :

"  آن چهار توپ شیشه ای عبارتند از

 خانواده ، سلامتی ، دوستان و روح خودتان

و توپ لاستیکی همان کارتان است.

چرا که به ما این فرصت  را خواهد داد تا شجاعت را یاد بگیریم.

/ 0 نظر / 6 بازدید