رمز موفقیت

از سری تکنیک های روزانه راز
نگران افکار منفی و کنترل کردن آنها نباشید. آنچه باید انجام دهید این
است که  هر روز را با افکار خوب شروع کنید. هر اندازه می توانید هر روز
افکار مثبت در ذهنتان ثبت کنید.
وقتی به افکار مثبت می اندیشید، افکار مثبت بیشتر و بیشتری را جذب
میکنید. و بالاخره افکار مثبت، همه افکار بد و منفی را شکست می دهند.
با بهترین آرزوها
روندا بیرنز
ترجمه از ایمان مستشارنظامی

/ 0 نظر / 8 بازدید