خطای پزشکی و آسیب بیماران

 

 

نتایج یک تحقیق از وقوع خطاهای پزشکی در دوره مراقبت از بیماران پس از  جراحی خبر می‌دهد.

به گزارش وب‌دا، به نقل از تحقیقات صورت گرفته از اعمال جراحی سالانه در انگلستان، محققان با انجام بررسی‌های خود روی بیمارستان‌ها و اصول مراقبت‌های پزشکی بعد از انجام جراحی‌های گوارشی مشاهده کردند که در حدود 5 خطای پزشکی پس از عمل در بیماران اتفاق می‌افتد.

نتایج حاصل از این گزارش ضمن بیان این که از بیش از 80 درصد وقوع این اشتباهات می‌توان جلوگیری کرد می‌افزاید بیش از 50 درصد از این خطاها ممکن است رویدادهای ناگواری را برای بیماران ایجاد کند.

براساس این گزارش محققان افزودند اشتباهات پزشکی یکی از مشکلات مهم در طب پزشکی است و با توجه به این که وقوع آن در همه کشورها شایع است به یک چالش مهم تبدیل شده است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید