با شروع فصـــل گرما همانطــور که خودتان هم یقینا موافق هســتید خواهش میکنم ( این خواهش جدی خودمه واقعا )این مطلب رو جدی بگیرید و عــوارض اون را برای عزیزان و نزدیکانتان گوشـــزد نمائید.

  

بطــریهای آب باقی مانده در ماشــین شما بسیار خطــرناک می باشند.

 

در یک برنامه تلوزیونی شرلی کرو ( یک بیمارسرطانی) گفت که این موضوع باعث ایجاد ســرطان سیــنه در وی شده. این موضوع یکی از علل رایج درجات بالای ابتلا نسج به شکل سرطانی در سینه شناخته شده. دکتر (متخصص غدد) معالج شرلی کرو به او گفت: خانمها نباید از آبی که در ماشــین مانده بنوشنــد.

 

گرما باعث واکنش شیمیایی در پلاستیک حاوی آب شده و باعث آزادشدن مولکولهای آن در آب می شود.این مولکولها به صورت ســم مهلکی در بافت سرطانی سینه پیدا شده . پس خواهشمندم مراقب باشید و آب باقی مانده در ماشینرا ننوشید.

 

 

خواهشمندم این متن را برای همه دوستان و خصوصا کلیه بانوانی که می شناسید بفرستید. این اطلاعات از نوع اطلاعاتی است که باید راجع به حفظ سلامتی خود بدانیم. 

یه توصیه: جهت نگهداری آب آشامیدنی به جای پلاستیک بهتراز قمقمه استیل و یا بطری شیشه ای استفاده کنید. 

/ 0 نظر / 14 بازدید