e30664d9 25d1 4c72 8cce a92d5ca7852f کارت پستال عید نوروز ۱۳۹۲

 

«همه بر سر زبانند و تو در میان
جانی

چه مکانی بهتر از از جان که تو در میان
آنی....»